Zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

W związku z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami uprzywilejowanymi z dnia 5 stycznia 2011 r. oraz zmianami z dnia 20 czerwca 2013 r. KP PSP w Zakopanem przypomina druhom OSP o obowiązku wymiany zaświadczeń na zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi do dnia 19 lipca 2013. Zezwolenia wydawane są w Starostwie Powiatowym w Zakopanem. Strażak-kierowca powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie (podstawa prawna; art. 122 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym), oraz orzeczenie psychologiczne (podstawa prawna: art. 124 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym) . Sprawę należy potraktować jako pilną.  Informujemy, że z dniem 4 stycznia 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 1327) która wyłącza z obowiązku ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, funkcjonariuszy pełniących służbę m. in. w Państwowej Straży Pożarnej oraz kierujących pojazdami Ochotniczych Straży Pożarnych.Pozostałe zasady dotyczące kierowców pojazdów uprzywilejowanych pozostają bez zmian.