Z-ca Komendanta Powiatowego PSP

 

 

 Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem

st. kpt. mgr inż. Jarosław Kośmiński tel. 182020923