Z-ca Komendanta Powiatowego PSP

Grzegorz Worwa - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem
 

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem
mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Worwa tel. 182020920

e – mail:gworwa@wp.pl