Wniosek o przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych.