Usuwanie drzew i krzewów podczas działań ratowniczych

W związku z nowelizacją zapisów ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2013.627 z późn. zm.) z dnia 28 sierpnia 2015 roku, powstały nowe zadania dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. W przypadku konieczności usunięcia drzewa lub krzewów na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczej, jednostka OSP działajaca samodzielnie musi wykonać dokumentację fotograficzną usuniętego drzewa i przekazać ją do właściwego urzędu Gminy. Wraz z dokumentacją fotograficzną należy także przekazać informację o terminie, miejscu i przyczynie oraz liczbie usuniętych drzew. Informacje o przedmiotowej sprawie zostały przesłane do każdego Urzędu Gminy powiatu tatrzańskiego w celu ustalenia sposobu przekazywania dokumentacji.

Nie są wymagane zdjęcia drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.
  • 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W załączeniu tekst zmienionej ustawy. Wszystkie dodatkowe nowo pozyskane informacje w przedmiotowej sprawie będą aktualizowane na naszej stronie.

 

Aktualizacja 21.10.2015

W związku z pismem Ministerstwa Środowiska Podsekretarza Stanu Pana Piotra Otawskiego stanowiącego uzupełnienie interpretacji nowych przepisów dotyczących wykonywania fotografii wycinanym drzewom podczas prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych informujemy:

W przypadku usunięcia przez jednostki ochrony przeciwpożarowej drzew i krzewów należących do wywrotów oraz złomów niezbędne jest także wykonanie dokumentacji fotograficznej.

  • Za wywrot uznaje się drzewo lub krzew wywrócony w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym.
  • Za złom uznaje się drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym.