Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem

W ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została zrealizowana inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem” w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Zakres prac:

- Budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
- Budowa instalacji z kolektorem słonecznym.
- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej części administracyjno – socjalnej 7 szt.
- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej części warsztatowej 3 szt.
- Termomodernizacja garażu, pomieszczenia myjni, suszarni, pomieszczenia gospodarczego i warsztatu.
- Wymiana zdegradowanej wełny mineralnej na izolację z wełny mineralnej lub styropianu na stropie pod poddaszem w części administracyjno – socjalnej.
- Wymiana oświetlenia wewnętrznego - 619 szt., moc min. 12,078 kW
- Budowa systemu odciągów spalin w pomieszczeniach garażowych.
- Automatyczne czujki dymu
- Dołożenie wełny mineralnej na garażu i wykonanie nowego pokrycia dachu

Całkowity koszt przedsięwzięcia 1 253 079,63 zł

Źródła finansowania:

  • NFOSiGW 1 059 530,44 zł

  • Komenda Główna PSP 155 000,00 zł

  • Starostwo Powiatowe w Zakopanem 36 042,70 zł

  • Środki własne 2 506,49 zł