Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - aktualizacja EGZAMIN KOMORA DYMOWA

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że w dniach od 02.03 odbędzie się szkolenie z zakresu strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 r zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym. Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywne zaliczenie egzaminu w komorze dymowej w ośrodku szkolenia PSP w Krakowie. Zgłoszenia na kurs należy dostarczyć do dnia 22 lutego 2019 r.

Na zajęcia, które rozpoczną się w tut. Komendzie w dniu 2 marca godzinie 9.00 proszę zabrać kompletne umundurowanie bojowe. 

Warunkami przyjęcia na szkolenie jest:

 1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
 2. Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Wzory dokumentów)

Program szkoleń

 • 02.03.2019 od godziny 9:00.
 • 03.03.2019 od godziny 9:00.
 • 09.03.2019 od godziny 9:00.
 • 10.03.2019 od godziny 9:00.
 • 23.03.2019 od godziny 9:00.
 • 24.03.2019 od godziny 9:00.
 • 30.03.2019 od godziny 9:00.
 • 31.03.2019 od godziny 9:00.
 • 06.04.2019 od godziny 9:00.
 • 07.04.2019 od godziny 9:00.
 • 27.04.2019 od godziny 9:00.
 • 28.04.2019 od godziny 9:00.
 • 05 i 06 czerwca 2019 Egzamin w komorze dymowej w Krakowie.
 • 09.06.2019 godziny 8:45. Egzamin kursu - wymagany dokumet tożsamości (dowód osobisty)

Egzamin przeprowadzony zostanie w komorze dymowej Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie ul. Obrońców Modlina 2. Na egzamin należy stawić się do godziny 8:45. O godzinie 9:00 zostanie przeprowadzony instruktaż – osoby spóźnione nie zostaną dopuszczone do egzaminu. Dojazd do ośrodka szkolenia w zakresie indywidualnym lub w ramach OSP.  Druhowie zgłaszający się w wyznaczonych terminach muszą posiadać z sobą dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty oraz:

 1. Aparat powietrzny 1szt na osobę
 2. Odzież specjalną 
 3. Maska 
 4. Obuwie specjalne
 5. Hełm

Komora dymowa podział na grupy

Grupa na egzamin w dniu 05 czerwca 2019

 • Bukowina Tatrzańska - 2 os.
 • Olcza - 3 os.
 • Stasikówka - 4 os.
 • Witów - 2 os.
 • Bustryk - 2 os.
 • Ząb - 2 os.
 • Białka Tatrzańska - 1 os.
 • Małe Ciche 4 os.

Grupa na egzamin w dniu 06 czerwca 2019

 • Kościelisko - 1os.
 • Biały Dunajec - 2 os.
 • Suche - 2 os.
 • Jurgów - 2 os.
 • Czarna Góra - 2 os.
 • Poronin - 1 os.
 • Leszczyny - 4 os.
 • Gliczarów Górny - 6 os.

Ewentualne pytania prosimy kierować do wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Zakpanem.

Wzory Dokumentów