Szkolenie dowódców OSP 2017

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, iż w dniach od 16.09 do 01.10 odbędzie się szkolenie Dowódców OSP zakończone egzaminem teoretycznym. W związku z tym należy w terminie do 8 września 2017 r. dostarczyć zgłoszenia na szkolenie według zamieszczonych wzorów.

Warunkami przyjęcia na szkolenie jest:

  1. Skierowanie na szkolenie wdług zamieszonych wzorów.
  2. Wiek - nie przkroczone 65 lat.
  3. minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych
  4. ukończenie szkolenia podstawoewgo wg. programu 2015 spełnienie wymogów równożednych według pragramu szkolenia osp z 2006 r.
  5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Program szkoleń

  • 16.09.2017 (sobota) od godziny 9:00. Zajęcia odbywać sie będą na terenie tutejszej Komendy
  • 17.09.2017 (niedziela) od godziny 9:00.Zajęcia odbywać sie będą na terenie tutejszej Komendy.
  • 23.09.2017 (sobota) od godziny 9:00.Zajęcia odbywać sie będą na terenie tutejszej Komendy. 
  • 24.09.2017 (niedziela) od godziny 9:00.Zajęcia odbywać sie będą na terenie tutejszej Komendy.
  • 01.10.2017 (niedziela) od godziny 8:45. Egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

Wzory Dokumentów