System szkolenia członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych

W miesiącu listopad 2015 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisał:
 "ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH".
Zasdady można znaleźść pod odresem strony

Został także przygotowany Link: wzór zgloszenia na szkolenie do KP PSP W Zakopanem