Star M90 GBA 2/20

Star M90 GBA 2/20


Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym 6x6 posiadający na swoim wyposażeniu zbiornik na wodę o poj. 2,5m3, zbiornik ze środkiem pianotwórczym o poj. 250 l, autopompę dwustopniową o wydajności 2000 l/min z dwoma zwijadłami szybkiego natarcia (każdy zasięg 80 m) przy wysokim ciśnieniu (40atm) 400 l/min, oraz podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy jak aparaty powietrzne, piły do cięcia drewna, betonu i stali, sprzęt burzący, podstawowy sprzęt do działań ratownictwa technicznego, a także sprzęt i armatura wodno-pianowa. sprzęt oświetlający teren działań. Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa umożliwia przewóz 6 strażaków w układzie 1+1+4 (kierowca, dowódca, czterech ratowników).