Rozporządzenie o KSRG z dnia 4 lipca 2017

KP PSP w Zakopanem informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. W związku z powyższym KP PSP w Zakopanem prosi o zapoznanie się z treścią rozporządzenia oraz aktualizację dokumentacji działań, które stanowią załączniki do rozporządzenia.

Rozporządzenie jest udostępnione na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001319.