Protokół końcowy z naboru na stanowisko starszy-ratownik (JRG)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem przesyła w załączeniu protokół końcowy z naboru do służby na stanowisko stazysty w służbie przygotowawczej( docelowo starszy-ratownik) w KP PSP w Zakopanem.

Załączniki: