Pożary traw informacja dla KDR z OSP

W związku z podpisaniem umowy współpracy pomiędzy KW PSP w Krakowie a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małopolski Oddział Regionalny w Krakowie Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem informuje, że jednostka OSP biorąca udział w działaniach związanych z pożarami traw jest zobowiązana dostarczyć do SKKP w Zakopanem dokładną informację dotyczącą numerów działek, na których stwierdzono pożar.Zaleca się wykorzystanie bezpłatnej aplikacji „geoportal mobile”, która w znaczący sposób ułatwi pozyskanie danych w postaci numeru działek. Przypominamy, że numery działek należy zgłaszać drogą telefoniczną przekazując dane do sporządzanego meldunku.