Pożar sadzy w Kościelisku ul. Kiry i Nędzy Kubińca

W dniu 24 stycznia 2019 roku w godzinach popołudniowych i wieczornych strażacy z JRG w Zakopanem i OSP Kościelisko dwukrotnie wyjeżdżali do zdarzeń. W Kościelisku na ulicy Kiry i Nędzy Kubińca doszło do pożaru sadzy w budynkach mieszkalnych. W obu przypadkach działania ratownicze polegały na ugaszeniu i usunięciu palących się sadzy z przewodów kominowych. W trakcie prowadzonych działań strażacy wykorzystywali mgłę wodną, która wprowadzana jest do wnętrza przewodu dymowego pod wysokim ciśnieniem za pomocą linii szybkiego natarcia zakończoną specjalną lancą gaśniczą. Gaszenie pożarów wodą rozpyloną pod bardzo dużym ciśnieniem jest techniką innowacyjną, aczkolwiek coraz częściej wykorzystywaną podczas zwalczania pożarów m.in.palących się sadzy.

Tekst: RB

Zdjęcia: RB i OSP Kościelisko 

Zdjęcia: