Ochrona danych osobowych

Klauzura Informacyjna

 

 

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (34-500 Zakopane, ul Nowotarska 45, tel. 182020910, 182020911 fax. 182020912 lub 182020915 
e – mail: kppspzakopane@straz.krakow.pl

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został inspektor Ochrony Danych:  
bryg Marcin Wolanin, e mail: daneosobowe@straz.krakow.pl