Ochrona danych osobowych

Klauzura Informacyjna

 

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

z siedzibą w

 34-500 Zakopane, ul. Nowotarska 45
 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:

bryg. Marcin Wolanin


Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:

daneosobowe@straz.krakow.pl

 

 

Obowiązek informacyjny

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
   
 2. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z obsługą petentów
   
 3. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym
   
 4. Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

 

Przetwarzanie danych osobowych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 1. Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów systemu wspomagania decyzji państwowej straży pożarnej
   
 2. Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP