W ostatnich dniach stycznia oraz na początku lutego w ramach akcji " Bezpieczene zimowisko" Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem gościła trzy wycieczki o łącznej liczbie 55 osób.