Zakopane, dnia 04 kwietnia 2016 roku
ZP / 01 / 2016
 
 
I N F O R M A C J A
 
o zawarciu umowy w postępowaniu przetargowym na: 
„Wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem”
 
 
Numer ogłoszenia: 34103 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. odbył sie turniej piłki nożnej halowej o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem. Na sali sportowej Zakopianskiego Centrum Edukacji w Zakopanem wystąpiło 7 drużyn reprezentujących jednostki OSP oraz JRG PSP Zakopane. W  wyniku przeprowadzenia meczy grupowych w półfinałach spotkały sie 4 zespoły. W pierwszym półfinale drużyna OSP Stasikówka pokonała OSP Czarna Góra  7:1 , natomiast JRG PSP Zakopane pokonała OSP Murzasichle 2:1.

VIII  POWIATOWY HALOWY TURNIEJ STRAŻAKÓW

W PIŁCE NOŻNEJ

O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

 W ZAKOPANEM

01.04.2016

 

Zgłoszone drużyny:

 

1.     Zmiana I- II JRG PSP

I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:

„Wykonanie termomodernizacji budynku
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Zakopanem”

 

W nawiązaniu do pisma Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 24 marca 2016 r. w związku z odnotowanym w ostatnim okresie wzrostem wypadków z udziałem druhów OSP podczas prowadzonych działań ratowniczych, spowodowanym brakiem respektowania zasad bezpieczeństwa a w szczególności nie stosowania właściwych do zagrożeń środków ochrony indywidualnej zwraca się uwagę naczelnikom OSP o wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez ratowników OSP w trakcie ćwiczeń oraz prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych.

 

Apel o pomoc dla druha Stanisława Budza

Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph.

Strony