Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest dwuletnim policealnym studium zawodowym. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (skoszarowanym) dla absolwentów szkół średnich oraz zaocznym - dla strażaków PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Słuchacze systemu stacjonarnego są strażakami w służbie kandydackiej. W ramach odbywania tej służby otrzymują pełne umundurowanie, wyżywienie, zakwaterowanie oraz świadczenie finansowe. Absolwenci uzyskują tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. 

2 czerwca 2019 r. odbyła się XV Samochodowa i IX Motocyklowa Pielgrzymka Strażaków Drogą Papieską z Zakopanego do Ludźmierza oraz odprawiona została Msza Św. z okazji Dnia Strażaka w Bazylice Mniejszej w Ludźmierzu

Strażacka pielgrzymka samochodowo-motocyklowa na trasie Zakopane-Ludźmierz to już czerwcowa tradycja.

Protokół końcowy z VI etapu naboru nr4/2018 do służby w KP PSP w Zakopanem na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej  ( docelowo - kierownik sekcji).

KP PSP w Zakopanem w załączeniu przedstawia wyniki V etapu naboru na stanowisko Stażysta w służbie przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej.

Strony