Informujemy, że pod załączonym linkiem znajdują się informacje dot kolejnej edycji kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik praw Pacjenta przypomina"

Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej.

 

http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

Informujemy że w dniu 23 października 2016 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 zostanie przeprowadzona akcja honorowego oddawania krwi.

Akcja zostanie przeprowadzona w budynku tut. Komendy przy ulicy Nowotarskiej 45.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

W załączeniu pismo Komendanta Głównego PSP w sprawie wniosków OSP ubiegających się o dofinansowanie ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.

Jednocześnie informujemy, że wnioski składane do tut. Komendy z pominięciem wytycznych zawartych w piśmie będą zwracane celem uzupełnienia jako nie spełniające wymogów formalnych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że w dniach od 03.09 do 14.10 odbędzie się szkolenie z zakresu strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 r zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym. Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywne zaliczenie egzaminu w komorze dymowej w ośrodku szkolenia PSP w Krakowie. Zgłoszenia na kurs należy dostarczyć do dnia 30 sierpnia 2016 r.Na zajęcia, które rozpoczną się w tut. Komendzie w dniu 3 września o godzinie 9.00 proszę zabrać kompletne umundurowanie bojowe. Warunkami przyjęcia na szkolenie jest:

W załączeniu przedstawiamy komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017

Serdecznie zapraszamy na I festyn strażacki wraz z pokazami sprzętu ratowniczo - gaśniczego, który odbędzie się dnia 04.09.2016r na "Szaflarzańskich Błoniach" (plac obok Kościoła). Na festynie pojawią znane firmy, które zaprezentują sprzęt ratowniczo - gaśniczy jakim dysponują ( m. in. firmy Rosenbauer oraz Firemax).

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem zaprasza do zwiedzania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje - Otwarte Strażnice". Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Dowódcą JRG w godz. od. 7.30 do 15.30.

Strony