Nawiązując do corocznej tradycji popularyzacji zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej pozostających w okresie ferii zimowych

W związku z opadami śniegu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, niebo i na zewnątrz

Dzisiaj w Komendzie odbył się egzamin na obsługę podnośników przeprowadzony przez pracowników UDT. W egzaminie wzięło udział 27 strażaków z JRG PSP Zakopane oraz z kilku innych powiatów a także druhowie OSP.

Strony