Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że od dnia 14 listopada 2016 r. zamierza rozpocząć realizację rozliczeń dotacji celowej KSRG oraz MSWiA. W związku z powyższym prosimy jednostki, które wykorzystały otrzymane środki oraz posiadają komplet dokumentów o kontakt z wydziałem operacyjnym tutejszej komendy w celu umówienia dokładnego terminu. W celu sporządzenia rozliczenia należy posiadać następujące dokumenty:

-Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska  -  powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność” minister Mariusz Błaszczak

Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące  jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników

-W tym roku strażacy interweniowali już 365 razy w związku z tlenkiem węgla. W całym zeszłym roku takich interwencji było ponad 7400 – poinformował  komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski

Czytaj więcej na stronie MSWiA

Informujemy, że pod załączonym linkiem znajdują się informacje dot kolejnej edycji kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik praw Pacjenta przypomina"

Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej.

 

http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

Informujemy że w dniu 23 października 2016 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 zostanie przeprowadzona akcja honorowego oddawania krwi.

Akcja zostanie przeprowadzona w budynku tut. Komendy przy ulicy Nowotarskiej 45.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

W załączeniu pismo Komendanta Głównego PSP w sprawie wniosków OSP ubiegających się o dofinansowanie ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.

Jednocześnie informujemy, że wnioski składane do tut. Komendy z pominięciem wytycznych zawartych w piśmie będą zwracane celem uzupełnienia jako nie spełniające wymogów formalnych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że w dniach od 03.09 do 14.10 odbędzie się szkolenie z zakresu strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 r zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym. Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywne zaliczenie egzaminu w komorze dymowej w ośrodku szkolenia PSP w Krakowie. Zgłoszenia na kurs należy dostarczyć do dnia 30 sierpnia 2016 r.Na zajęcia, które rozpoczną się w tut. Komendzie w dniu 3 września o godzinie 9.00 proszę zabrać kompletne umundurowanie bojowe. Warunkami przyjęcia na szkolenie jest:

W załączeniu przedstawiamy komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017

Strony