Wyniki Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych

 

Seniorzy

1 miejsce OSP Dzianisz Górny 96,60 pkt

2 miejsce OSP Nowe Bystre 98,03 pkt

3 miejsce OSP Dzianisz Dolny 104,15 pkt

W załączeniu przedstawiamy komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018

W dniu 10 września 2017 r. o godz. 10.00 w miejscowości Nowe Bystre odbędą sie Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze  jednostek OSP z terenu powiatu tatrzańskiego.

Serdecznie zapraszamy strażaków ochotników na V Ogólnopolską Olimpiadę Sportowo-Pożarniczą Strażaków OSP, która odbędzie się w dniach 16 - 17.09.2017 w Szczawnicy woj. małopolskie, powiat nowotarski.
Olimpiada w Szczawnicy cieszy się dużą popularnością  i jest  jedną z  największych pod  względem ilości startujących uczestników imprez sportowych w kraju. Biorą w niej udział strażacy ochotnicy z całej Polski. W ciągu dwóch dni bez wcześniejszych eliminacji 5-osobowe drużyny OSP na arenie sportowej będą rywalizować pomiędzy sobą. Na atrakcyjność zawodów wpływa niespotykany nigdzie przebieg konkurencji i formuła oraz nietypowe położenie miejsca areny sportowej na naturalnie zróżnicowanym terenie górskim na wysokości ponad 700 m n.p.m. Drużyny startują w podziałach druhów, druhen  i zespołach mieszanych mając w jednym i drugim dniu do zaliczenia po 12 różnych następujących  kolejno po sobie zadań.                                 Każda jednostka OSP może zgłosić na zawody minimum 1 drużynę lub więcej w wybranych podziałach. Można także zgłosić drużynę,  składającą się z zawodników z kilku jednostek OSP np. reprezentację miejscowości, Gminy lub powiatu.
Startujący zawodnicy muszą być pełnoletni. Warunkowo dopuszczamy do startu w drużynie    w każdym z podziałów do 2 zawodników reprezentujących daną jednostkę OSP, którzy przed terminem zawodów ukończyli 15 lat.                                                                                                             

Organizatorzy:
Dariusz i Zbigniew Tokarscy Szczawnica oraz Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego
Zgłoszenia:
Potrzebne druki zgłoszeniowe i regulamin należy pobrać od Organizatorów poprzez kontakt mailowy: tokbike1@op.pl
Listy zgłoszeniowe zawodników należy przesłać do dnia 13 września 2017 r.                
Info Facebook:  Osp-sport                                                                                                          Kontakt w sprawie zawodów email: tokbike1@op.pl,  tel. 731 880 083

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, iż w dniach od 16.09 do 01.10 odbędzie się szkolenie Dowódców OSP zakończone egzaminem teoretycznym. W związku z tym należy w terminie do 8 września 2017 r. dostarczyć zgłoszenia na szkolenie według zamieszczonych wzorów.

KP PSP w Zakopanem informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. W związku z powyższym KP PSP w Zakopanem prosi o zapoznanie się z treścią rozporządzenia oraz aktualizację dokumentacji działań, które stanowią załączniki do rozporządzenia.

Rozporządzenie jest udostępnione na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001319.

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem w nawiązaniu do pisma Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie potrzeb sprzętowych jednostek OSP nie będących w KSRG.  Zakupiony sprzęt będzie dofinansowany z puli na wydatki bieżące. Proszę uwzględnić wkład własny bądź pochodzący z innych źródeł.

W załączniku umieszczonym poniżej w formie Excela proszę do potrzeb podać orientacyjną cenę danego produktu.

Wydatki bieżące cena jednostkowa produktu do 3 500 zł

Wydatki inwestycyjne cena produktu powyżej 3 500 zł

W zalączeniu wystąpienie Pana Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji tegorocznych obchodów Dnia Strażaka 2017 w ramach jubileuszu 25 -lecia Państwowej Straży Pożarnej połączonego z oddaniem do użytku zmodernizowanej i rozbudowanej strażnicy Komendy Powiatowej Państwoewj Straży Pożarnej w Bochni.

Strony