Zachecamy do obejrzenia bardzo przydatnego filmu dot. bezpiecznych zachowań na codzień.

 

 

 

 

G.W

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, o braku jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

W związku z informacją KW PSP w Krakowie o terminie instalacji pozostałych części (terminal przyciskowy / graficzny) na wcześniej wyznaczonych samochodach OSP KP PSP w Zakopanem informuje ze w dniu 2 grudnia w siedzibie tut. komendy zostaną zamontowane terminale wg poniższego harmonogramu. Prosimy naczelników o przyjazd wyznaczonymi samochodami w wyznaczonym terminie do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem w celu zamontowania urządzeń. Ponadto informujemy że podczas montażu urządzeń zostanie przeprowadzone szkolenie dotyczące pracy z urządzeniami.

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej organizuje szkolenie pt. „PRĄD ELEKTRYCZNY, A ZAGROŻENIA DLA STRAŻAKÓW”
 
Szkolenie to skierowane do strażaków biorących czynny udział w akacjach
ratowniczo-gaśniczych ma na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi
przepisami związanymi z pracą w obszarze instalacji i urządzeń elektrycznych,
 sposobami ochrony przed zagrożeniem, zasadami obsługi sprzętu do detekcji
oraz ratowaniem osób porażonych prądem elektrycznym.

Tlenek węgla rocznie zabija ponad 100 osób, a ponad 2000 ulega podtruciu !

 

 W dniu 28 października 2014 r. na kolei linowej w Suchem odbyły się ćwiczenia w zakresie ewakuacji osób technikami alpinistycznymi. W ćwiczeniach wzięło udział siedmiu strażaków KP PSP Zakopane, którzy posiadają tytuł młodszego ratownika wysokościowego PSP.  Ćwiczenia odbywają sie co roku na innej kolei linowej i miały na celu zapoznanie sie z możliwościami ewakuacyjnymi danej kolei i praktyczne przećwiczenie technik alpinistycznych, które będą stosowane w przypadku ewentualnej ewakuacji osób z krzesełek.

W związku z informacją Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie dotyczącą terminów montażu urządzeń lokalizacji pojazdów prosimy naczelników o przyjazd wyznaczonymi samochodami w wyznaczonym terminie do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem w celu zamontowania urządzeń. 

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem zwraca się z prośbą  o wsparcie finansowe na rehabilitację oraz zakup wózka inwalidzkiego, niezbędnych w leczeniu i przystosowaniu do nowych warunków życia druha Stanisława Budz z OSP Bukowina Tatrzańska.

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem  w celu przeszkolenia wszystkich druhów zorganizuje 2 kursy ratownictwa technicznego.

Na kursy zostali zakwalifikowani druhowie którzy dostarczyli poprawne zgłoszenia do wydziału operacyjnego.

Z uwagi na konieczność zorganizowania 2 kursów obowiązują następujące terminy kursów:

W związku z koniecznością pracy sprzętem hydraulicznym prosimy jednostki posiadające urządzenia hydrauliczne o wzięcie narzędzi na część praktyczną szkolenia.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem infomuje że w dniach od 6 października 2014 r. do 17 października 2014 r. zastanie przeprowadzony przegląd techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzetu ochrony dróg oddechowych, zaplecza technicznego i warunków BHP. 

W związku z powyższym naczelników OSP powiatu tatrzańskiego prosimy o:

Strony