W dniu 20 grudnia 2017 r. dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Zakopanem o godzinie 13:48 otrzymał zgłoszenie, że w rejonie drogi prowadzącej do Morskiego Oka, podczas prowadzonych prac leśnych doszło do przygniecenia mężczyzny przez korzeń drzewa. Działania ratownicze polegały na wydobyciu osoby poszkodowanej przy pomocy poduszek pneumatycznych oraz udzieleniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Następnie mężczyznę przetransportowano w rejon parkingu na Palenicy Białczańskiej.

 

Zakończyła się akcja dostarczania kalendarzy PSP do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie powiatu tatrzańskiego. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem dostarczyli kalendarze osobiście, a każda wizyta w szkole poączona była z pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa i zagrożeń, które mogą spotkać nas w życiu codziennym.

W dniu 17 grudnia 2017 r. w Sanktuarium na Krzeptówkach odbył się opłatek powiatowy strażaków PSP i OSP.  W spotkaniu uczestniczyl Starosta tatrzański Piotr Bąk, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego Andrzej Łęcki, byli Komendanci Rejonowy i Powiatowy PSP w Zakopanem, Prezesi Gminni ZOSP RP, Komendanci Gminni ZOSP RP, Prezesi poszczególnych jednostek OSP.  Na spotkaniu Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem przedstawił również podsumowanie roku 2017 w zakresie dofinansowania jednostek OSP z budżetu państwa.

W dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 16:24 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Zakopanem odebrał zgłoszenie o pożarze sadzy w budynku mieszkalnym w miejscowości Kościelisko na ulicy Pod Blachówką.  Działania straży pożarnej polegały na wygaszenia paleniska w piecu a następnie przy pomocy szczotki kominowej usunięto palącą się sadzę. Po zakończeniu działań budynek skontrolowano miernikiem wielogazowym. Nie stwierdzono zagrożenia w postaci obecności tlenku węgla.

W dniach 10 – 12 grudnia 2017 r. strażacy Zakopiańskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej intensywnie pracowali przy usuwaniu szkód w związku z wiatrem halnym jaki wystąpił na terenie powiatu tatrzańskiego. Wraz z druhami OSP podjęli łącznie w tych dniach 135 interwencji. Zdecydowana większość zdarzeń wystąpiła na terenie miasta Zakopane. Działania polegały na usuwaniu z dróg i chodników powalonych drzew, wycięciu nadłamanego, lub pękniętego drzewostanu stanowiącego zagrożenie. W 15 budynkach uszkodzone zostały poszycia dachowe. Silny wiatr naruszył także kilka linii energetycznych.

Strony