Nawiązując do corocznej tradycji popularyzacji zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej pozostających w okresie ferii zimowych

W związku z opadami śniegu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, niebo i na zewnątrz

Dzisiaj w Komendzie odbył się egzamin na obsługę podnośników przeprowadzony przez pracowników UDT. W egzaminie wzięło udział 27 strażaków z JRG PSP Zakopane oraz z kilku innych powiatów a także druhowie OSP.

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku

Dzięki wspólnej inicjatywie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem zakupiono prawie 50 dwusensorowych czujników tlenku węgla i dymu. W najbliższych dniach strażacy z KP PSP w Zakopanem wspólnie z pracownikami socjalnymi zakopiańskiego MOPS rozpoczną przekazywanie czujek mieszkańcom wskazanym przez ośrodek. Osoby, które nie będą w stanie zamontować czujki we własnym zakresie, będą mogły skorzystać z fachowej pomocy zakopiańskich strażaków. Przedsięwzięcie jest elementem ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na  straży Twojego bezpieczeństwa” mającej na celu zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Środki na zakup czujników pochodziły z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem

Strony