Materiały na Szkolenia OSP
LP Temat wykładu
1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych
2. Służba wewnętrzna. Musztra
3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
4. Drabiny pożarnicze
5.

Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany

6. Proces spalania, a pożar
7. Zadania strażaków w zastępie
8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej
9.

Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych

10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze
11.

Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia

12. Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń
13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

   

Szkolenie ratowników OSP część II

LP Temat wykładu
1. Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej
2. Rozwój pożaru oraz film przedstawiający jego rozwój
3. Taktyka gaszenia pożarów
4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
5.

Ratowniczy sprzęt mechaniczny

6. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP
w czasie działań chemiczno - ekologicznych
7. Elementy pierwszej pomocy
Instrukcja zakładania aparatu powietrznego
Kompleksowe badanie aparatu powietrznego - SGSP

 

Szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

LP Temat wykładu
1. Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny
2. Budowa pojazdów samochodowych
3.

Hydrauliczne urządzenia ratownicze

4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach
5.

Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych
7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

 

Szkolenie dowódców OSP  

LP Temat wykładu
1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej
2. Kierowanie działaniami gaśniczymi
3. Działania gaśnicze
4. Działania ratownictwa na drodze
5. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
6. Organizacja szkoleń doskonalących w OSP
7. Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych
8. Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno Technicznych OSP (JOT OSP)

 

Szkolenie strażaków ratowników osp z zakresu działań przeciwpowodziowych

LP Temat wykładu
1. Czynności członka załogi łodzi ratowniczej
2. Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią
3. Działania ratownicze i zabezpieczające
4. Działania ratownicze na lodzie
5. Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii
Zasady prowadzenia działań przeciwpowodziowych - Jacek Smyczyński SA PSP Kraków
Zasady prowadzenia działań podczas wystapienia trab powietrznych, huraganów i obfitych oradów deszczu - Jacek Smyczyński SA PSP Kraków
Ulotka - W obliczu powodzi

 

Kierowanie działaniami ratowniczymi

LP Temat wykładu
1. Kierowanie działaniami ratowniczymi
2. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na szczeblu gmin
3. Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo – pożarniczych OSP i MDP powszechnego ostrzegania na szczeblu lokalnym
4. Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo – pożarniczych OSP i MDP
5. Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony p.poż. i funkcjonowania OSP
6. Powiatowe plany ratownicze
7. Zadania i kompetencje komendanta gminnego
8. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy

 

Szkolenie naczelników

LP Temat wykładu
1. Ceremoniał pożarniczy
2. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP
3. Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo pożarniczych OSP i MDP
4. Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej
5. Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP
6. Wybrane zagadnienia operacyjne
7. Zaplecze logistyczne Ochotniczej Staży Pożarnej

 

Szkolenie kierowców

LP Temat wykładu
1. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych
2. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu
3. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych
4. Konserwacja i eksploatacja motopomp,autopomp oraz pomp używanych w OSP
5. Konserwacja i eksploatacja pił
6. Łączność i alarmowanie
7. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych
8. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego
9. Zasady bezpieczeństwa i ustawiania samochodów pożarniczych
10. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych