Kontakt

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
34-500 Zakopane
UL. NOWOTARSKA 45

 

Telefon centrali
182020910, 182020911 fax. 182020912 lub 182020915
e – mail: kppspzakopane@straz.krakow.pl

psp.zakopane.pl

Oficer Prasowy KP PSP Zakopane  kpt. Andrzej Król-Łęgowski  667672917

Zastępca Oficera Prasowego KP PSP Zakopane st. kpt. Krzysztof Leja 783990998

 

W sprawie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy PSP przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godz. 13,00 - 16,00
za uprzednim zgłoszeniem pisemnym, telefonicznym
lub osobistym w sekretariacie KP PSP w Zakopanem
przy ul. Nowotarskiej 45, tel. (18) 2020916

 

Lp.

Komórka organizacyjna

Nazwisko/ nr wew

Nr miejski

1

Komendant

Worwa 14

182020914

2

Z-ca Komendanta

Kośmiński 15

182020915

3

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych,

Antolak 16

17

182020916

182020917

4

Wydział kontrolno-rozpoznawczy

Kukulak 18

Wojtanek 19

Stoch 20

Król Łęgowski 21

182020918

182020919

182020920

182020921

5.

Wydział operacyjno szkoleniowy

Zwijacz 22

Jędraczka 23

182020922

182020923

 

SKKP

10,11
fax 12

182020910, 11
fax 182020912

6.

Stanowisko ds. finansów

Dudzińska 28

Zasada 29

182020928

182020929

7.

Stanowisko ds. kwatermistrzowsko - technicznych

Tracz 25

Budz 24

182020925

182020924

8

FAX         12 lub 15

182020912, 15

9.

JRG

Dowódca JRG

Romanowski 26

182020926

Z-ca dowódcy JRG

Leja 27

182020927

 

   

 

                                bryg. Grzegorz Worwa - mail: gworwa_za@straz.krakow.pl

                                st. kpt. Jarosław Kośmiński - mail: jkosminski_za@straz.krakow.pl

                                Teresa Antolak - mail: tantolak_za@straz.krakow.pl

                                Anna Zasada - mail: azasada_za@straz.krakow.pl

                                Beata Dudzińska - mail: bdudzinska_za@straz.krakow.pl

                                Stanisław Budz - mail: sbudz_za@straz.krakow.pl

                                sekc. Adam Tracz - mail: atracz_za@straz.krakow.pl

                                kpt. Mateusz Zwijacz - mail: mzwijacz_za@straz.krakow.pl

                                kpt. Andrzej Król-Łęgowski - mail: akrollegowski_za@straz.krakow.pl

                                asp. Mateusz Kukulak - mail: mkukulak_za@straz.krakow.pl

                                st. asp. Grzegorz Wojtanek - mail: gwojtanek_za@straz.krakow.pl

                                kpt. Przemysław Stoch - mail: pstoch_za@straz.krakow.pl

                                bryg. Adam Romanowski - mail: aromanowski_za@straz.krakow.pl

                                st. kpt. Krzysztof Leja  - mail: kleja_za@straz.krakow.pl