Kontakt

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
34-500 Zakopane
UL. NOWOTARSKA 45

 

Telefon centrali
182020910, 182020911 fax. 182020912 lub 182020915
e – mail: kppspzakopane@straz.krakow.pl

psp.zakopane.pl

 

 

W sprawie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy PSP przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godz. 13,00 - 16,00
za uprzednim zgłoszeniem pisemnym, telefonicznym
lub osobistym w sekretariacie KP PSP w Zakopanem
przy ul. Nowotarskiej 45, tel. (18) 2020916

 

Lp.

Komórka organizacyjna

Nr wew.

Nr miejski

1

Komendant

17

182020917

2

Z-ca Komendanta

20

182020920

3

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych,

16

23

182020916

182020923

4

Sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych

21

182020921

5.

Wydział operacyjno szkoleniowy

22

182020922

 

SKKP

10,11
fax 12

182020910, 11
fax 182020912

6.

Stanowisko ds. finansów

44

182020924

182020944

7.

Stanowisko ds. kwatermistrzowsko - technicznych

25

28

182020925

182020928

8

FAX         12 lub 15

182020912, 15

9.

JRG

Dowódca JRG

26

182020926

Z-ca dowódcy JRG

27

182020927

Dowódca zmiany

29

182020929