Kontakt

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
34-500 Zakopane
UL. NOWOTARSKA 45

 

Telefon centrali
182020910, 182020911 fax. 182020912 lub 182020915
e – mail: kppspzakopane@straz.krakow.pl

psp.zakopane.pl

 

 

W sprawie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy PSP przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godz. 13,00 - 16,00
za uprzednim zgłoszeniem pisemnym, telefonicznym
lub osobistym w sekretariacie KP PSP w Zakopanem
przy ul. Nowotarskiej 45, tel. (18) 2020916

 

Lp.

Komórka organizacyjna

Nr wew.

Nr miejski

1

Komendant

17

182020917

2

Z-ca Komendanta

23

182020923

3

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych,

16

23

182020916

182020923

4

Wydział kontrolno-rozpoznawczy

 

Oficer prasowy

21

43

 

182020921

182020943

667672917

5.

Wydział operacyjno szkoleniowy

22

182020922

 

SKKP

10,11
fax 12

182020910, 11
fax 182020912

6.

Stanowisko ds. finansów

44

182020924

182020944

7.

Stanowisko ds. kwatermistrzowsko - technicznych

25

28

182020925

182020928

8

FAX         12 lub 15

182020912, 15

9.

JRG

Dowódca JRG

26

182020926

Z-ca dowódcy JRG

27

182020927

Dowódca zmiany

29

182020929