Kontakt

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
34-500 Zakopane
UL. NOWOTARSKA 45

 

Telefon centrali
182020910, 182020911 fax. 182020912 lub 182020915
e – mail: kppspzakopane@straz.krakow.pl

psp.zakopane.pl

Oficer Prasowy KP PSP Zakopane  st. kpt. Andrzej Król-Łęgowski  667672917

Zastępca Oficera Prasowego KP PSP Zakopane mł. bryg. Krzysztof Leja 783990998

 

W sprawie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy PSP przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godz. 13,00 - 16,00
za uprzednim zgłoszeniem pisemnym, telefonicznym
lub osobistym w sekretariacie KP PSP w Zakopanem
przy ul. Nowotarskiej 45, tel. (18) 2020916

 

Lp.

Komórka organizacyjna

Nr miejski

1

Komendant

478317801

2

Z-ca Komendanta

478317802

3

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych,

478317800

478317851

4

Wydział kontrolno-rozpoznawczy

478317834
478317833

478317832
478317831

5.

Wydział operacyjno szkoleniowy

478317821

478317822

6.

SKKP

478317810
478317811
fax 478317819

7.

Stanowisko ds. finansów

478317861
478317862

8.

Stanowisko ds. kwatermistrzowsko - technicznych

478317841
478317842

9.

FAX

 

478317819

10.

JRG

Dowódca JRG

478317871

Z-ca dowódcy JRG

478317872

 

 

 

                                bryg. Grzegorz Worwa - mail: gworwa_za@straz.krakow.pl

                                st. kpt. Jarosław Kośmiński - mail: jkosminski_za@straz.krakow.pl

                                Teresa Antolak - mail: tantolak_za@straz.krakow.pl

                                Anna Zasada - mail: azasada_za@straz.krakow.pl

                                Beata Dudzińska - mail: bdudzinska_za@straz.krakow.pl

                                Stanisław Budz - mail: sbudz_za@straz.krakow.pl

                                sekc. Adam Tracz - mail: atracz_za@straz.krakow.pl

                                st. kpt. Mateusz Zwijacz - mail: mzwijacz_za@straz.krakow.pl

                                st. kpt. Andrzej Król-Łęgowski - mail: akrollegowski_za@straz.krakow.pl

                                asp. Mateusz Kukulak - mail: mkukulak_za@straz.krakow.pl

                                st. asp. Grzegorz Wojtanek - mail: gwojtanek_za@straz.krakow.pl

                               st. kpt. Przemysław Stoch - mail: pstoch_za@straz.krakow.pl

                                bryg. Adam Romanowski - mail: aromanowski_za@straz.krakow.pl

                                mł. bryg. Krzysztof Leja  - mail: kleja_za@straz.krakow.pl