Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1123) informuję, że w roku 2016 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem nie wpłynęła żadna petycja.