Dowództwo JRG

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gasniczej - mł. bryg. inż. Adam Romanowski

Zastępca Dowódcy  Jednostki Ratowniczo Gasniczej - st. kpt. mgr inż. Krzysztof Leja