Dotacje MSWiA

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem w nawiązaniu do pisma Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie potrzeb sprzętowych jednostek OSP nie będących w KSRG.  Zakupiony sprzęt będzie dofinansowany z puli na wydatki bieżące. Proszę uwzględnić wkład własny bądź pochodzący z innych źródeł.

W załączniku umieszczonym poniżej w formie Excela proszę do potrzeb podać orientacyjną cenę danego produktu.

Wydatki bieżące cena jednostkowa produktu do 3 500 zł

Wydatki inwestycyjne cena produktu powyżej 3 500 zł

Zebranie informację proszę przesłać telefonicznie na numer 182020925 bądź wysłać na

 e-mail pt_zakopane@straz.krakow.pl

 

Ostateczny termin przesłania informacji piątek 23 czerwca !!!!