Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zdjęcia: