Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że w dniach od 26.05.2018 odbędzie się szkolenie z zakresu strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 r zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym. Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywne zaliczenie egzaminu w komorze dymowej w ośrodku szkolenia PSP w Krakowie.Warunkami przyjęcia na szkolenie jest:

W związku z pismem z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie prosimy wszystkie jednostki OSP o przedstawienie propozycji zakupów na rok 2018. Informację proszę przygotować na naradę która odbędzie się 22 lutego, w urzędzie Miasta w Zakopanem.

Jednostki OSP które w bieżącym roku będą realizowały zakupy inwestycyjne muszą mieć zapewnione finansowanie pozostałej części inwestycji udokumentowane stosownymi dokumentami.

Jednocześnie informujemy że od 1 stycznia 2018 roku za wydatki inwestycyjne uznaje się zakup sprzętu i wyposażenia powyżej 10 000 zł. Wydatki inwestycyjne:

W dniu 26 maja 2018 roku zakopiańscy strażacy wzięli udział w dwóch festynach rodzinnych. Imprezy odbyły się w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Zakopanem przy ulicy Krzeptówki Potok a także w Przedszkolu im. Jana Pawła II Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Zakopanem przy ulicy Jaszczurówka.

24 maja 2018 na terenie leśnym w rejonie wylotu Doliny Lejowej na pograniczu miejscowości Kościelisko i Witów KP PSP Zakopane zorganizowała ćwiczenia podmiotów jednostek ochrony przeciwpożarowej polegające na ugaszeniu pożaru lasu oraz dostarczaniu wody na duże odległości.

Ćwiczenia te były kolejnymi z cyklu niezapowiedzianych ćwiczeń realizowanych na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a za ich organizację, przeprowadzenie oraz ocenę odpowiadali oficerowie pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Ćwiczenia pozwoliły na sprawdzenie procedur postępowania służb ratowniczych i służb współdziałających podczas działań ratowniczych, były też doskonałą okazją do sprawdzenia
i doskonalenia możliwości: dojazdu samochodów gaśniczych do wybranych miejsc na terenie nadleśnictwa, organizacji i budowy punktów czerpania wody, organizacji dostarczania wody na duże odległości (najdłuższa magistrala zasilająca pojazdy gaśnicze podczas ćwiczeń wynosiła ponad 1 km),  sprawdzenia systemu łączności oraz poprawę poziomu wyszkolenia ratowników.

W ćwiczeniach udział wzięły 22 zastępy PSP i OSP, 3 pojazdy typu quad oraz około 100 strażaków.

Ćwiczenia pokazały, że sprzęt jakim dysponuje powiat tatrzański  jest wystarczający do prowadzenia tego typu działań. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprzęt transportowy typu quad który jest nieoceniony podczas działań w trudnym terenie.

Klauzura Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że

W dniu 19 maja 2018r  odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie, które było realizowane przez tut. Komendę w terminie 17.03 - 19.05.2018r. ukończyło 33 druhów z powiatu tatrzańskiego. W czasie szkolenia strażacy nabyli wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia pozwalające im brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

W dniu 18 maja o godzinie 6:58 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Zakopanem otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w Zakopanem przy ulicy Krupówki. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w budynek oraz metalową bramę. Pojazdem podróżowały dwie osoby. Kierowca samodzielnie opuścił pojazd, natomiast pasażer znajdował się wewnątrz samochodu. Działania ratownicze polegały na zabezpieczeniu rozbitego pojazdu oraz terenu prowadzonych działań.

W dniu 18 maja 2018 r. na Palcu Niepodległości odbył się uroczysty apel z okazji „Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka”

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili, Poseł na Sejm a zarazem Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Edward Siarka, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Marek Bębenek, Starosta Tatrzański Piotr Bak, Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych służb i instytucji.

Komendant Powiatowy PSP w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzisiejsze święto to czas podziękowań, podsumowań, ale także refleksji. Dzień Strażaka w tym roku jest wyjątkowy, gdyż jest to czas radości i dumy z obchodzenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki wielkiemu oddaniu służbie strażacy mogą dzisiaj cieszyć się tak dużym zaufaniem społecznym. Komendant przedstawił historię wkładu tatrzańskich strażaków w walce o niepodległość.

W podziękowaniu za trudną pracę i narażanie swojego życia i zdrowia wielu strażakom wręczono awanse. W trakcie uroczystości zostały złożone wiązanki pod Pomnikiem Grunwaldzkim.

Strony