Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że został zorganizowany dwa kursy strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 r. Szkolenie odbędzie się w dniach od 3 czerwca 2017.

Szczegółowy harmonogram pierwszego kursu w rozwinięciu.

KP PSP w Zakopanem informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. W związku z powyższym KP PSP w Zakopanem prosi o zapoznanie się z treścią rozporządzenia oraz aktualizację dokumentacji działań, które stanowią załączniki do rozporządzenia.

Rozporządzenie jest udostępnione na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001319.

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem w nawiązaniu do pisma Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie potrzeb sprzętowych jednostek OSP nie będących w KSRG.  Zakupiony sprzęt będzie dofinansowany z puli na wydatki bieżące. Proszę uwzględnić wkład własny bądź pochodzący z innych źródeł.

W załączniku umieszczonym poniżej w formie Excela proszę do potrzeb podać orientacyjną cenę danego produktu.

Wydatki bieżące cena jednostkowa produktu do 3 500 zł

Wydatki inwestycyjne cena produktu powyżej 3 500 zł

W zalączeniu wystąpienie Pana Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji tegorocznych obchodów Dnia Strażaka 2017 w ramach jubileuszu 25 -lecia Państwowej Straży Pożarnej połączonego z oddaniem do użytku zmodernizowanej i rozbudowanej strażnicy Komendy Powiatowej Państwoewj Straży Pożarnej w Bochni.

 W załączeniu  wystąpienie Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka połączonego z jubileuszem 25 -lecia PSP. 

Wystapienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka połączonego z jubileuszem 25 - lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem przesyła w załaczeniu list z życzeniami od Pana Jarosława Gowina - Wiceprezesa Rady Ministrów.

Strony