KP PSP w Zakopanem informuje, o obowiązku złożenia sprawozdania z zakupionego sprzetu w 2014 roku. 

W załączeniu znajduje się druk sprawozdania, które nalezy złożyć w tut. Komendzie w terminie do 27 lutego 2015 roku. 

W razie pytań  informacji udziela st. sekc. Andrzej Kowalczyk. (tel. 793012998)

Celem corocznego programu jest pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników.

W dniu 28 stycznia 2015 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Zakopanem bryg. Stanisław Galica przekazał dla Rodzinnego Domu Dziecka w Zakopanem podręczną gaśnicę domową. Gaśnica została zakupiona przez Fundację ORLEN  „Dar Serca” w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Nie dla dymu” realizowanej pod patronem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Przekazana gaśnica jest przeznaczona do gaszenia pożarów jakie mogą wystąpić w gospodarstwach domowych.

KP PSP w Zakopanem przesyła w załączeniu protokół końcowy z naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka Korpusu Służby Cywilnej

KP PSP W Zakopanem przesyła w załączeniu liste kandydatów spełniajacych wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w celu zastępstwa na stanowisko Główny Ksiegowy

 „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!” - została ogłoszona XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia). W konkursie mogą również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.


Regulamin konkursu i wzór protokołu znajdują się do pobrania na stronie Komendy Głównej PSP:

www.straz.gov.pl/page/index.php

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem ogłasza nabór na zastępstwo w Korpusie Służby Cywilnej na stanowisko Główny Ksiegowy

MSW i Państwowa Straż Pożarna apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzeń grzewczych, gazowych oraz świątecznych iluminacji. W akcję "Nie dla czadu" włączył się mistrz olimpijski z Soczi – Zbigniew Bródka.

 

W załączeniu wykaz POZ które nie podpisały umów. Jednocześnie informujemy że na terenie powiatu tatrzańskiego wszystkie gabinety lekarskie podpisały umowy z NFZ.

W związku ze zbliżającym się sylwestrem KP PSP w Zakopanem apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy odpalaniu fajerwerków.

Strony