Duża liczba informacji oraz planów operacyjnych przygotowywanych do jednostek nadrzędnych wymaga posiadania dokładnych informacji rocznej odnośnie wyszkolenia oraz sprzętu będącego na stanie jednostki OSP. W związku z tym prosimy wszystkich naczelników o rzetelne uzupełnienie oraz dostarczenie przygotowanych wzorów „Informacji od Ochotniczej straży pożarnej” dotyczącej wyszkolenia oraz posiadanego sprzętu w celu umożliwienia KP PSP w Zakopanem poprawnego planowania operacyjnego.Informację należy przedkładać w Komendzie Powiatowej PSP w Zakopanem corocznie w okresie wiosennym.

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem przedstawia końcowe  wyniki naboru na stanowisko stażysta.

W dniu 30.08.2015 r. o godz. 11.00 na stadionie sportowym w Białce Tatrzańskiej odbędą się gminne zawody sportowo-pożarnicze gminy Bukowina Tatrzańska

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem przedstawia wyniki III etapu naboru na stanowisko stażysta.

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem przedstawia wyniki II etapu naboru na stanowisko stażysta.

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem przedstawia wyniki I etapu naboru na stanowisko stażysta.a

Jednocześnie informuje się, że II etap naboru zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem wskazanym w ogłoszeniu o naborze.boru na stanowisko stażysta

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem ogłasza nabór na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik - kierowca)

W załączeniu ogłoszenie o naborze

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że w dniach od 22 do 30 sierpnia  2015 odbędzie się szkolenie kierowców konserwatorów sprzetu OSP.
Warunki Przyjęcia na szkolenie:

    W dniu 18 czerwca 2015r. na terenie powiatu tatrzańskiego odbyły się V Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego. Idea mistrzostw ratowniczych dotarła do naszego kraju ponad 10 lat temu z Czech, gdzie organizowano je dla zespołów ratownictwa medycznego.

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem informuje, że weszła w życie ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Fuduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.  W myśl tego przepisu pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej zwolnione są z opłat za przejazd autostradami.

Ponadto pojazdy ochrony przeciwpożarowej zwolnione są z ponoszenia opłat za postój pojazdów na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania oraz opłat za przejazdy po drogach krajowych.

Strony