Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem zwraca się z prośbą  o wsparcie finansowe na rehabilitację oraz zakup wózka inwalidzkiego, niezbędnych w leczeniu i przystosowaniu do nowych warunków życia druha Stanisława Budz z OSP Bukowina Tatrzańska.

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem  w celu przeszkolenia wszystkich druhów zorganizuje 2 kursy ratownictwa technicznego.

Na kursy zostali zakwalifikowani druhowie którzy dostarczyli poprawne zgłoszenia do wydziału operacyjnego.

Z uwagi na konieczność zorganizowania 2 kursów obowiązują następujące terminy kursów:

W związku z koniecznością pracy sprzętem hydraulicznym prosimy jednostki posiadające urządzenia hydrauliczne o wzięcie narzędzi na część praktyczną szkolenia.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem infomuje że w dniach od 6 października 2014 r. do 17 października 2014 r. zastanie przeprowadzony przegląd techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzetu ochrony dróg oddechowych, zaplecza technicznego i warunków BHP. 

W związku z powyższym naczelników OSP powiatu tatrzańskiego prosimy o:

W związku z przyjazdem trenażera  komory rozgorzeniowo - dymowej (trenażer ML-2000) na teren powiatu tatrzańskiego zapraszamy wszystkich druhów OSP spełniających poniżej stawiane wymagania na udział w ćwiczeniach z użyciem komory dymowej. Ćwiczenia dla druhów OSP będą prowadzone od 26 września 2014 r. w godzinach od 15:00. 
Do szkolenia dopuszczeni są członkowie OSP, którzy:
  • Ukończyli szkolenie Strażaków Ratowników OSP realizowane jednoetapowo lub szkolenie Strażaków Ratowników OSP cz. II. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem zaprasza na naradę Naczelników jednostek OSP powiatu tatrzańskiego zaplanowaną na 19.09.2014 (piątek) o godzinie 16.00. Wraz z naczelnikami wszystkich OSP zapraszamy Komendantów Gminnych OSP i Prezesa Powiatowego OSP. W przypadku braku możliwości uczestnictwa Naczelnika na naradę zobowiązany jest przybyć zastępca Naczelnika. Obecność przedstawiciela jednostki OSP obowiązkowa.

W niedzielę 07 września 2014 r. w ramach „XIII Tatrzańskich Wici” na stadionie biathlonowym w Kościelisku odbyły się coroczne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z powiatu tatrzańskiego. Organizatorami imprezy była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Tatrzańska Agencja rozwoju i Kultury. W zawodach wzięło udział 11 drużyn męskich, 1 drużyna żeńska, a także 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze. Zawody składały się z dwóch konkurencji: sztafeta pożarnicza 7 x 50 z przeszkodami i ćwiczenie bojowe.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że w dniach 20,28 września odbędzie się szkolenie Naczelników OSP.
Warunki Przyjęcia na szkolenie:

W związku z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych oraz młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych w dniu 7 września 2014 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem prosi jednostki chcące wziąć udział w zawodach o wcześniejsze potwierdzenie udziału do dnia 29 sierpnia 2014 r. Rozpoczęcie zawodów zostało przewidziane na godzinę 10:00.

W dniu 26.08.2014 r. o godz. 21:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalno-gospodarczego położonego w miejscowości Stasikówka w gminie Poronin. W chwili przybycia pierwszych jednostek pożarem objęte było poddasze budynku oraz pomieszczenia gospodarcze. Działania straży pożarnej polegały na podaniu prądów gaśniczych w natarciu na palący się budynek oraz prądu wody w obronie na jeden sąsiedni obiekt.

W dniu 15.08.2014 r. o godz. 1:17 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalno-usługowego „Watra” położonego w Zakopanem przy ul. Zamoyskiego.  W chwili przybycia pierwszych jednostek pożarem objęty był praktycznie cały budynek. Działania straży pożarnej w pierwszej fazie polegały na ewakuacji osób pozostających w budynku przy pomocy drabin przystawnych a także podnośnika hydraulicznego, podano prądy gaśnicze na palący się budynek.

Strony