Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje że w dniach od 2 października do  11 października zostanie przeprowadzony przegląd techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzętu ochrony dróg oddechowych, zaplecza technicznego i warunków BHP jednostek OSP z powiatu Ttatrzńskiego.Przegląd przebiegał będzie według poniższego harmonogramu:

W związku z pismem z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie prosimy wszystkie jednostki OSP o przedstawienie propozycji zakupów na rok 2018. Informację proszę przygotować na naradę która odbędzie się 22 lutego, w urzędzie Miasta w Zakopanem.

Jednostki OSP które w bieżącym roku będą realizowały zakupy inwestycyjne muszą mieć zapewnione finansowanie pozostałej części inwestycji udokumentowane stosownymi dokumentami.

Jednocześnie informujemy że od 1 stycznia 2018 roku za wydatki inwestycyjne uznaje się zakup sprzętu i wyposażenia powyżej 10 000 zł. Wydatki inwestycyjne:

W dniu 20.09.2018r. w szkołach podstawowych na Stasikówce oraz w Zębie odbyły się próbne ewakuacje pod nadzorem funkcjonariuszy komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Ewakuacje miały na celu praktyczne sprawdzenie się uczniów oraz personelu w przypadku zagrożenia pożarowego w budynkach szkoły. Po zbiórce w miejscu do tego wyznaczonym na zewnątrz obiektów oraz przeliczeniu wszystkich uczniów, strażacy prowadzili prelekcje na temat zasad bezpieczeństwa oraz odpowiednich zachowań podczas pożaru. 

Obraz może zawierać: 8 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, niebo, na zewnątrz i przyroda

W dniu 15 września 2018 r w Czarnym Dunajcu odbyły sie Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP.  Powiat tatrzański reprezentowała jednostka  OSP Dzianisz Górny , który został Vicemistrzem Województwa Małopolskiego. Gratulujemy!

W dniu 16.09.2018 zastęp GBARt 2/20 wziął udział w pikniku Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Krzyża w Zakopanem.

Strażacy opowiedzieli o swojej codziennej pracy, pokazali i przedstawili sprzęt, jaki znajduje się na wyposażeniu pojazdu ratowniczo-gaśniczego.  Poruszone zostały również tematy odpowiedniego zachowania się w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.

Tekst: MG

Zdjęcia: KM

W załączeniu przedstawiamy komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019

sie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony