Duża liczba informacji oraz planów operacyjnych przygotowywanych do jednostek nadrzędnych wymaga posiadania dokładnych informacji rocznej odnośnie wyszkolenia oraz sprzętu będącego na stanie jednostki OSP. W związku z tym prosimy wszystkich naczelników o rzetelne uzupełnienie oraz dostarczenie przygotowanych wzorów „Informacji od Ochotniczej straży pożarnej” dotyczącej wyszkolenia oraz posiadanego sprzętu w celu umożliwienia KP PSP w Zakopanem poprawnego planowania operacyjnego.Informację należy przedkładać w Komendzie Powiatowej PSP w Zakopanem corocznie w okresie wiosennym.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że w dniach od 22 do 30 sierpnia  2015 odbędzie się szkolenie kierowców konserwatorów sprzetu OSP.Warunki Przyjęcia na szkolenie:

    W dniu 18 czerwca 2015r. na terenie powiatu tatrzańskiego odbyły się V Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego. Idea mistrzostw ratowniczych dotarła do naszego kraju ponad 10 lat temu z Czech, gdzie organizowano je dla zespołów ratownictwa medycznego.

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem informuje, że weszła w życie ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Fuduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.  W myśl tego przepisu pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej zwolnione są z opłat za przejazd autostradami.

Ponadto pojazdy ochrony przeciwpożarowej zwolnione są z ponoszenia opłat za postój pojazdów na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania oraz opłat za przejazdy po drogach krajowych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że w dniach od 15 maja do  2015 odbędzie się szkolenie strażaka ratownika OSP.
Warunki Przyjęcia na szkolenie:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że w dniach 5  maja 2015 r odbędzie egzamin w komorze dymowej w Krakowie. 5 maja 2015.

Informujemy że w dniu 30 kwietnia 2015 r. w godzinach od 8:00 do 13:00 zostanie przeprowadzona akcja honorowego oddawania krwi.

Akcja zostanie przeprowadzona w budynku tut. Komendy przy ulicy Nowotarskiej 45.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

W załączeniu pismo dotyczace wykonania pomnika "Ławeczka Dobosza"

W załączeniu pismo dot. udzielenia poparcia kandydatur Łukasza Smółki oraz Krystyny Brzyk

W załączeniu przedstawiamy pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej odnoszące się do zmian w przepisach dotyczących Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Proponowane zmiany weszły w życie 1 stycznia 2015 r. i obejmują przede wszystkim członków Ochotniczych Strazy Pożarnych.

 

Strony