Duża liczba informacji oraz planów operacyjnych przygotowywanych do jednostek nadrzędnych wymaga posiadania dokładnych informacji rocznej odnośnie wyszkolenia oraz sprzętu będącego na stanie jednostki OSP. W związku z tym prosimy wszystkich naczelników o rzetelne uzupełnienie oraz dostarczenie przygotowanych wzorów „Informacji od Ochotniczej straży pożarnej” dotyczącej wyszkolenia oraz posiadanego sprzętu w celu umożliwienia KP PSP w Zakopanem poprawnego planowania operacyjnego.Informację należy przedkładać w Komendzie Powiatowej PSP w Zakopanem corocznie w miesiącu grudzień.

  W dniu 26 listopada 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, zorganizowano spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na kolejach linowych w nadchodzącym sezonie zimowym. Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem oraz Starostwo Powiatowe w Zakopanem.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, że w dniach 20 - 06 grudnia odbędzie się szkolenie Naczelników OSP.Warunki Przyjęcia na szkolenie:

W dniu 6 listopada 2015 r. odbyło sie w tut Komendzie uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę asp.sztab.Adama Tyrpę.  Funkcjonariusz przesłużył w tut. Komendzie 28 lat kończąc służbę na stanowisku dowódcy zmiany. W czasie służby był odznaczany brązowym krzyżem zasługi, srebrnym medalem za długoletnia służbe oraz złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

W dniach 4-5 listopada 2015 r. na terenie powiatu tatrzańskiego odbyły sie warsztaty tematyczne z zakresu ratownictwa podczas awaryjnego zatrzymania kolei oraz ewakuacji z drzew. W warsztatach wzieli udział strażacy ze specjalistycznych grup ratownictwa wysokosciowego z Krakowa, Krynicy, Limanowej oraz strażacy ratownicy wysokosciowi z Zakopanego i Rabki. Kadre instruktorską stanowili bryg. Krzysztof Mendak, st.asp. Janusz Rutka, mł.kpt.

Informujemy, że z dniem 4 stycznia 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 1327) która wyłącza z obowiązku ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, funkcjonariuszy pełniących służbę m. in. w Państwowej Straży Pożarnej oraz kierujących pojazdami Ochotniczych Straży Pożarnych.Pozostałe zasady dotyczące kierowców pojazdów uprzywilejowanych pozostają bez zmian.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, iż w dniach od 23.10 do 8.11 odbędzie się szkolenie Dowódców OSP zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym. W związku z tym należy w terminie do 21 października 2015 r. dostarczyć zgłoszenia na szkolenie według zamieszczonych wzorów.Warunkami przyjęcia na szkolenie jest:

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje że w dniach od 29 września do  8 października zostanie przeprowadzony przegląd techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzętu ochrony dróg oddechowych, zaplecza technicznego i warunków BHP jednostek OSP z powiatu Ttatrzńskiego.Przegląd przebiegał będzie według poniższego harmonogramu:

W dniu 10 września odbyły się ćwiczenia grupy wysokościowej KP PSP Zakopane na koleii linowej Kotelnica w Białce Tatrzańskiej. 

Strony