Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej organizuje szkolenie pt. „PRĄD ELEKTRYCZNY, A ZAGROŻENIA DLA STRAŻAKÓW”
 
Szkolenie to skierowane do strażaków biorących czynny udział w akacjach
ratowniczo-gaśniczych ma na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi
przepisami związanymi z pracą w obszarze instalacji i urządzeń elektrycznych,
 sposobami ochrony przed zagrożeniem, zasadami obsługi sprzętu do detekcji
oraz ratowaniem osób porażonych prądem elektrycznym.

Tlenek węgla rocznie zabija ponad 100 osób, a ponad 2000 ulega podtruciu !

 

 W dniu 28 października 2014 r. na kolei linowej w Suchem odbyły się ćwiczenia w zakresie ewakuacji osób technikami alpinistycznymi. W ćwiczeniach wzięło udział siedmiu strażaków KP PSP Zakopane, którzy posiadają tytuł młodszego ratownika wysokościowego PSP.  Ćwiczenia odbywają sie co roku na innej kolei linowej i miały na celu zapoznanie sie z możliwościami ewakuacyjnymi danej kolei i praktyczne przećwiczenie technik alpinistycznych, które będą stosowane w przypadku ewentualnej ewakuacji osób z krzesełek.

W związku z informacją Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie dotyczącą terminów montażu urządzeń lokalizacji pojazdów prosimy naczelników o przyjazd wyznaczonymi samochodami w wyznaczonym terminie do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem w celu zamontowania urządzeń. 

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem zwraca się z prośbą  o wsparcie finansowe na rehabilitację oraz zakup wózka inwalidzkiego, niezbędnych w leczeniu i przystosowaniu do nowych warunków życia druha Stanisława Budz z OSP Bukowina Tatrzańska.

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem  w celu przeszkolenia wszystkich druhów zorganizuje 2 kursy ratownictwa technicznego.

Na kursy zostali zakwalifikowani druhowie którzy dostarczyli poprawne zgłoszenia do wydziału operacyjnego.

Z uwagi na konieczność zorganizowania 2 kursów obowiązują następujące terminy kursów:

W związku z koniecznością pracy sprzętem hydraulicznym prosimy jednostki posiadające urządzenia hydrauliczne o wzięcie narzędzi na część praktyczną szkolenia.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem infomuje że w dniach od 6 października 2014 r. do 17 października 2014 r. zastanie przeprowadzony przegląd techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzetu ochrony dróg oddechowych, zaplecza technicznego i warunków BHP. 

W związku z powyższym naczelników OSP powiatu tatrzańskiego prosimy o:

W związku z przyjazdem trenażera  komory rozgorzeniowo - dymowej (trenażer ML-2000) na teren powiatu tatrzańskiego zapraszamy wszystkich druhów OSP spełniających poniżej stawiane wymagania na udział w ćwiczeniach z użyciem komory dymowej. Ćwiczenia dla druhów OSP będą prowadzone od 26 września 2014 r. w godzinach od 15:00. 
Do szkolenia dopuszczeni są członkowie OSP, którzy:
  • Ukończyli szkolenie Strażaków Ratowników OSP realizowane jednoetapowo lub szkolenie Strażaków Ratowników OSP cz. II. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem zaprasza na naradę Naczelników jednostek OSP powiatu tatrzańskiego zaplanowaną na 19.09.2014 (piątek) o godzinie 16.00. Wraz z naczelnikami wszystkich OSP zapraszamy Komendantów Gminnych OSP i Prezesa Powiatowego OSP. W przypadku braku możliwości uczestnictwa Naczelnika na naradę zobowiązany jest przybyć zastępca Naczelnika. Obecność przedstawiciela jednostki OSP obowiązkowa.

W niedzielę 07 września 2014 r. w ramach „XIII Tatrzańskich Wici” na stadionie biathlonowym w Kościelisku odbyły się coroczne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z powiatu tatrzańskiego. Organizatorami imprezy była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Tatrzańska Agencja rozwoju i Kultury. W zawodach wzięło udział 11 drużyn męskich, 1 drużyna żeńska, a także 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze. Zawody składały się z dwóch konkurencji: sztafeta pożarnicza 7 x 50 z przeszkodami i ćwiczenie bojowe.

Strony