Duża liczba informacji oraz planów operacyjnych przygotowywanych do jednostek nadrzędnych wymaga posiadania dokładnych informacji rocznej odnośnie wyszkolenia oraz sprzętu będącego na stanie jednostki OSP. W związku z tym prosimy wszystkich naczelników o rzetelne uzupełnienie oraz dostarczenie przygotowanych wzorów „Informacji od Ochotniczej straży pożarnej” dotyczącej wyszkolenia oraz posiadanego sprzętu w celu umożliwienia KP PSP w Zakopanem poprawnego planowania operacyjnego.Informację należy przedkładać w Komendzie Powiatowej PSP w Zakopanem corocznie w miesiącu grudzień.

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje że w dniach od 29 września do  8 października zostanie przeprowadzony przegląd techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzętu ochrony dróg oddechowych, zaplecza technicznego i warunków BHP jednostek OSP z powiatu Ttatrzńskiego.Przegląd przebiegał będzie według poniższego harmonogramu:

W dniu 10 września odbyły się ćwiczenia grupy wysokościowej KP PSP Zakopane na koleii linowej Kotelnica w Białce Tatrzańskiej. 

W związku z nowelizacją zapisów ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2013.627 z późn. zm.) z dnia 28 sierpnia 2015 roku, powstały nowe zadania dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. W przypadku konieczności usunięcia drzewa lub krzewów na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczej, jednostka OSP działajaca samodzielnie musi wykonać dokumentację fotograficzną usuniętego drzewa i przekazać ją do właściwego urzędu Gminy. Wraz z dokumentacją fotograficzną należy także przekazać informację o terminie, miejscu i przyczynie oraz liczbie usuniętych drzew.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem informuje, iż w dniach od 27.09 do 10.10 odbędzie się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym. W związku z tym należy w terminie do 23 września 2015r. dostarczyć zgłoszenia na szkolenie według zamieszczonych wzorów.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej w Zakopanem informuje, że w dniu 6 wrzesnia 2015 r. o godz. 10.00 na stadionie biathlonowym w Kościelisku-Kirach odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze jednostek OSP oraz Młodziężowe Zawody Sporowo-Pożarnicze


Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem przedstawia końcowe  wyniki naboru na stanowisko stażysta.

W dniu 30.08.2015 r. o godz. 11.00 na stadionie sportowym w Białce Tatrzańskiej odbędą się gminne zawody sportowo-pożarnicze gminy Bukowina Tatrzańska

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem przedstawia wyniki III etapu naboru na stanowisko stażysta.

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem przedstawia wyniki II etapu naboru na stanowisko stażysta.

Strony